My: Slow Tech Institute

Zakladatelka a expertka na nová média

Michaela Slussareff, PhD.

Věnuje se výzkumu negativních, ale i pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a
Vědec a psycholog

Simon Weissenberger, Ph.D.

Vědec a psycholog, který se ve své práci zaměřuje především na ADHD a to, jak tato porucha ovlivňuje vnímání času a životní styl.
Výzkumnice, psycholožka, adiktoložka

Kateřina Lukavská, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se prevencí digitálních závislostí, konkrétně problematikou nadměrného a
Expert na nová média a sociolog

Jakub Sedláček, PhD.

Teoretik nových médií, sociolog, který se zabývá fenoménem social media influencerů a YouTube celebrit. Působí na Univerzitě Karlově v Praze.
Psychiatrička a pedagožka

MUDr. Daniela Zmeškalová, PhD.

Psychiatrička pro děti a dospívající, výzkumnice a pedagožka. Zabývá se především poruchami autistického spektra a ADHD v průběhu života a jejich dopadem na kvalitu života celé rodiny. Přednáší na Univerzitě
Lékařka pro děti a dorost

MUDr. Zuzana Sadílková

Je dětskou lékařkou, v současné době pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Je velice aktivní v tématech vlivu technologií na děti a možnou prevenci negativních konsekvencí jejich
Psycholožka, dětská a rodinná terapeutka

Mgr. Kateřina Schönová

Psycholožka a terapeutka pracující s dětmi i dospělými. Zabývá se podporou pozitivního sebepojetí, schopností vystoupit z davu, rodinnou problematikou a závislostmi. Dále je lektorkou a koordinátorkou pro českou sekci Heroic
lektorka

Mgr. Zdeňka Černá

Dlouhodobě se zabývá možnostmi využití digitálních médií v přírodě a při ekovzdělávání. Vystudovala ochranu a tvorbu životního prostředí, během studia se věnovala environmentální výchově a pracovala jako externí lektorka na
Lektorka

Mgr. et Bc. Karolína Schubertová

Věnuje se prevenci v oblasti užívání technologií. Hlavní oblastí jejího zájmu je interakce jedince, technologie a médií a jejich dopady na společnost. V oblibě má ale i každodenní detaily a