Mgr. Zdeňka Černá

Dlouhodobě se zabývá možnostmi využití digitálních médií v přírodě a při ekovzdělávání. Vystudovala ochranu a tvorbu životního prostředí, během studia se věnovala environmentální výchově a pracovala jako externí lektorka na Toulcově Dvoře, centru ekologických aktivit Sluňákov. Absolvovala půlroční stáž na Leuphana Universität v Lüneburgu a v environmentálním centru Schubz, kde se poprvé setkala s využíváním aplikací ve výchově předškolních dětí a jejich propojení s přírodním okolím. Absolvovala kurzy Respektovat a být respektován, Osobní a osobnostní rozvoj (NIDV), První pomoc u malých dětí a Zážitková pedagogika (Prázdninová škola Lipnice).

SLOW TECH MISE

Zdeňka se stará o komunikaci projektu Hrajeme si chytře a lektoruje kurzy pro rodiče, pedagogy, děti a dospívající.