Vy?

Interakce mezi lidmi a technologiemi je stále nedostatečně prozkoumaným tématem. Rádi bychom iniciovali další výzkum v oblasti dopadů užívání technologií na lidské zdraví, psychiku nebo třeba fungování jedince ve společnosti.

SLOW TECH MISE

Bez relevantní datové základny jsou naše snahy bezpředmětné. Pokud máte zájem něco takového dělat, rádi Vám poskytneme své know how, začneme společný projekt nebo Vás propojíme s našimi kontakty. Můžete se nám ozvat na info@slowtechinstitute.org