Mgr. et Bc. Karolína Schubertová

Věnuje se prevenci v oblasti užívání technologií. Hlavní oblastí jejího zájmu je interakce jedince, technologie a médií a jejich dopady na společnost. V oblibě má ale i každodenní detaily a novinky ze světa médií, technologických inovací a možnosti neformální vzdělávání online. Cílovou skupinou její práce jsou především děti a dospívající. Působí jako Školní psycholožka na základní škole a také na soukromém humanitním gymnáziu v Praze. Praxi má jak v oblasti žurnalistiky, tak psychologie. Pracovala například pro zpravodajský web iRozhlas.cz a absolvovala roční stáž ČT Start v Déčkowebu ČT. V rámci této stáže se podílela na vzniku psychosociální adventurní hry „Jak bylo ve škole?“, která v roce 2023 získala 1. místo v kategorii Digital na festivalu Heart of Europe ve Varšavě. V roce 2022 se kapitolou Sociální sítě a online prostor podílela na vzniku Metodiky a pracovního sešitu „Základy duševní hygieny – Program pro podporu duševního zdraví dospívajících“. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Momentálně je studentkou oboru Studia nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zájem o psychologii a žurnalistiku dlouho toužila spojit dohromady a nakonec se jí to poštěstilo ve formě témat dětí, dospívajících a jejich užívání médií. Kromě práce v praxi aktuálně přednáší předměty History and Theory of the New Media a Psychology of Technologies na University of New York Prague a stále zvažuje pozitiva a negativa budoucího doktorského studia.

SLOW TECH MISE

„Vždy, když se někde objeví téma „děti a technologie“, všichni nastraží uši a rodiče se začnou ptát. Otázky bývají kladené negativně – míří na témata nebezpečí, závislosti, zákazů. Věřím, že každá technologie se dá použít dobře i špatně. Například nůž je v kuchyni věc nepostradatelná, dá se ale použít i na velmi nehezké věci… Je na nás se v tomto tématu vzdělat, předat nabyté znalosti dětem a být jim pozitivním průvodcem na cestě technologicko-mediálním světem, který už nás neopustí.“ Ve Slow Tech Institute se věnuje především preventivním programům v oblasti online pornografie. Také přispívá v rámci tvorby nových programů a technik.