Mgr. Kateřina Schönová

Psycholožka a terapeutka pracující s dětmi i dospělými. Zabývá se podporou pozitivního sebepojetí, schopností vystoupit z davu, rodinnou problematikou a závislostmi. Dále je lektorkou a koordinátorkou pro českou sekci Heroic Imagination Project – unikátního vzdělávacího projektu, jež otevírá dětem dveře do světa každodenního hrdinství. Semináře byly vytvořeny psychologem Philipem Zimbardem a pomáhají lidem objevovat své schopnosti a nepodléhat negativním sociálním vlivům.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve Všeobecné Fakultní Nemocnici v Praze.

SLOW TECH MISE

Kateřina se podílí na tvorbě vzdělávacích seminářu pro děti ve školách. Je autorkou mnoha aktivit, které dětem pomáhají uvědomit si problémy, které se mohou pojit se závislostmi, úzkostmi apod.