Kateřina Lukavská, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se prevencí digitálních závislostí, konkrétně problematikou nadměrného a problematického užívání digitálních her. Ve svém výzkumu se snaží odhalit, co hráčům pomáhá v tom, aby měli hraní pod kontrolou, a co naopak regulaci hraní komplikuje.

Ve své dizertační práci “What makes a reasonable player” ověřovala např. vliv časové orientace a herních návyků na míru projevů závislosti u online hráčů. Spolupracovala na vývoji a ověřování českých verzí Zimbardova dotazníku časové perspektivy. Spolupracuje s předními zahraničními odborníky na nelátkové závislosti a podílela se např. na mezinárodní studii zabývající se diagnostikou závislosti na digitálních hrách.

SLOW TECH MISE

Katka se podílí na sledování aktuálních vědeckých poznatků a metod a jejich implementaci do vzdělávacích a výzkumných projektů institutu.