Slow Tech Institute se stal partnerem EU projektu „Systém detekce rozvoje studentů a projekt pozitivního školního klimatu s inovativními digitálními aplikacemi„. Jde o dvouletý projekt, ve kterém partneři společně vytváří integrovaný systém digitálních aplikací pro inteligentní hodnocení studijních výsledků a návrh vhodných aktivizačních technik pro použití v systému tureckého základního vzdělávacího systému.

Rolí Slow Tech Institute v projektu je kontinuální testování digitálního rozhraní daného systému, hodnocení jeho UX, navrhování změn, ale i návrh specifických aktivit, které mohou napomáhat efektivnímu začlenění digitálních technologií do formálního vzdělávacího systému v tak citlivé záležitosti, jako je klima ve třídě a podpora školního výkonu u znevýhodněných žáků.

Jde o velmi rozsáhlý projekt, jehož součástí jsou i doplňující materiály pro pedagogy a rodiče. Na těchto aktivitách se tým Slow Tech institute podílí v roli navrhovatele zásadních témat a jejich konzultanta.

Základní údaje o projektu

  1. Program: Erasmus+
  2. Typ: Small-scale partnerships in adult education
  3. Sector: School Education
  4. Code: 2021-1-TR01-KA220-SCH-000032726

Partneři

Na projektu společně pracují Slow Tech Institute (Praha, Česká republika), Helix Helezon (Vídeň, Rakousko), Milmoh (Malaga, Španělsko), Turecké ministerstvo národního vzdělávání (Ankara, Turecko).