"Be a hero. Resist to the smartest technology design!"

The technology industry has a large part of its business model built on creating addictions. The goal of apps and digital devices is to get users to spend as much time as possible with them. Which, like any addiction, greatly reduces the quality of life over time. And it leads to problems with concentration, worse sleep, reduced well-being…

Does this mean we should give up on technology completely? Push them out from our everyday life and to start living in woods? No. Smartphones, computers and smart devices can really help you in your life. But we must remain the masters of our time. There are healthy ways how to use technology in personal and family life.

Slow Tech Institute is here to help you. This initiative brings together experts who study new technologies and sociological, psychological or physiological phenomena associated with them. Whether you are a parent, teacher, doctor, or just an ordinary technology user, this site offers news from the latest research, tips and advice on how to start living with technology in a healthier way.

Slow Tech Institute is not limited by the boundaries of this website. We organize lectures, teach at schools and evaluate game applications. Find more in the section Projects.

Our projects

Rozvoj studentů a pozitivní klima ve třídě

Slow Tech Institute se stal partnerem EU projektu „Systém detekce rozvoje studentů a projekt pozitivního školního klimatu s inovativními digitálními aplikacemi„. Jde o dvouletý projekt, ve kterém partneři společně vytváří ...
Read more

On-line kurzy pro rodiče

Digitální technologie se staly součástí našeho života – jen tak nezmizí. Být rodičem digitálních dětí znamená potýkat se stále s novými otázkami a dilematy. Pro pětinu rodičů a dospívajících je ...
Read more

About us: Slow Tech Institute

Founder and New Media specialist

Michaela Slussareff, PhD.

Michaela is involved in the research of negative as well as positive impacts of technologies on children's development and healthy family functioning. She conducts several national and international researches about the media impact
Scientist and psychologist

Simon Weissenberger, Ph.D.

A scientist and psychologist who focuses primarily on ADHD and how this disorder affects time perception and lifestyle.
Researcher, Psychologist and Addictologist

Kateřina Lukavská, Ph.D.

She studied psychology and special education at Faculty of Education, Charles University. She works at the Department of Psychology (Faculty of Education) and the Department of Addictology (First Faculty of Medicine). She focuses on the prevention of digital addictions, namely on excessive gaming and gaming disorder
Expert on new media and sociology

Jakub Sedláček, PhD.

The expert on mew media and the sociologist who deals with the phenomenon of social media influencers and YouTube celebrities. He works at Charles University in Prague.
Psychiatrist and pedagogue

MUDr. Daniela Zmeškalová, PhD.

Psychiatrička pro děti a dospívající, výzkumnice a pedagožka. Zabývá se především poruchami autistického spektra a ADHD v průběhu života a jejich dopadem na kvalitu života celé rodiny. Přednáší na Univerzitě
Lékařka pro děti a dorost

MUDr. Zuzana Sadílková

Je dětskou lékařkou, v současné době pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Je velice aktivní v tématech vlivu technologií na děti a možnou prevenci negativních konsekvencí jejich
Psychologist, child and family therapist

Kateřina Schönová

Psychologist and therapist working with children and adults. She deals with the promotion of positive self-concept, the ability to stand out from the crowd, family issues and addictions. She is also a lecturer and coordinator for the Czech Heroic Imagination project
lecturer

Zdeňka Černá

Zdenka is engaged in researching the possibilities of using digital media in nature and in eco-education. She studied environmental studies and protection, during her studies she devoted herself to environmental education and worked as an external lecturer at
Lektorka

Mgr. et Bc. Karolína Schubertová

Věnuje se prevenci v oblasti užívání technologií. Hlavní oblastí jejího zájmu je interakce jedince, technologie a médií a jejich dopady na společnost. V oblibě má ale i každodenní detaily a

What people say about us

Get in touch!

Whether it is a question, an idea of common project or a comment... get in touch with us - we will gladly respond to you!