I'm a pediatrician / psychologist

Digitální technologie vstupují do života dětí často již v kojeneckém období. Pokrok v tomto odvětví se každoročně zrychluje, avšak výzkum jejich dlouhodobého dopadu doslova nestíhá přinášet potřebné informace pro vypracování zásad jejich bezpečného používání. Poslední studie napovídají, že nadměrné používání chytrých telefonů, tabletů či počítačů s sebou nese negativní důsledky, např. riziko ohrožení zdravého vývoje a duševního zdraví (MKN-11 nově zařadila na seznam duševních poruch i tzv. Gaming Disorder).
Rodiče často řeší otázku, kdy, jak a jaká pravidla nastavit při používání digitálních technologií. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, se kterou se současní rodiče ve svém dětství nemuseli potýkat, nemají s ní dostatečné zkušenosti, a tak se často obracejí právě na pediatry. Od nich pak očekávají, že budou schopni děti i je samé včas edukovat o možných rizicích a preventivních opatřeních při možném rozvoji digitální závislosti. Bohužel, samotní pediatři přiznávají, že pro oblast digitálního zdraví dítěte nemají dostatečné informace, natož materiály či metodiky, které by jim pomohly odhalit nastávající digitální závislost.

Z našich výzkumů rodičů předškoláků vyplývá, že v ČR se rodiče v souvislosti s digitálními technologiemi zejména obávají závadného obsahu (např. pornografie, drogy apod.). Mimo jejich obavy naopak stojí přímé dopady digitální závislosti na zdraví jejich dětí, např. pomalejší verbální vývoj související s nadměrným časem stráveným u obrazovky. Upozorňovat a případně poradit na tato úskalí digitálního věku by měli právě pediatři.

Naše mise a aktuální kroky

Pracujeme na tvorbě materiálů pro pediatry, které by obsahovaly informace z aktuálních výzkumů o problémech spojených s digitálními technologiemi a obrazovkami v životě dětí. Materiály budou obsahovat také formuláře se sadami otázek pro různé věkové skupiny odhalující potenciálně nebezpečné chování, zacházení s obrazovkami vedoucí k závislostem na sociálních sítích digitálních hrách a pornografii. Dále materiály s manuály identifikující komorbidní psychiatrické poruchy (zejména ADHD, depresivní a úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra).

Chcete se zapojit do pilotního testování našich materiálů? Ozvěte se nám na info@slowtechinstitute.org Děkujeme a těšíme se na spolupráci!