MUDr. Zuzana Sadílková

Je dětskou lékařkou, v současné době pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Je velice aktivní v tématech vlivu technologií na děti a možnou prevenci negativních konsekvencí jejich nezdravého používání.

„S pacienty i rodinami pracuji individuálně, kladu důraz na posilování kompetencí dětí a dospělý přístup rodičů.  V současné době se připravuji k psychosomatické atestaci. Díky vlastním čtyřem dětem mám příležitost zblízka pozorovat dětský vývoj a rodinnou dynamiku. Digitální technologie a jejich propojení s našimi životy vnímám jako neustálou při o to, kdo má koho pod kontrolou. Podílím se na tom, aby byli rodiče a děti v rámci primární pediatrické péče edukováni o zdravém užívání digitálních technologií. Podporuji offline aktivity pro děti i dospělé.“

 

SLOW TECH MISSION

Zuzana je hlavním zástupcem pro projekty vzdělávání pediatrů v tématech technologií a primární prevence.