Digitální zdraví dětí

jAK ŽÍT V DIGITÁLNÍ KRAJINĚ ZDRAVĚ

Digitální technologie se staly součástí našeho života – jen tak nezmizí. Být průvodcem digitálních dětí znamená potýkat se stále s novými otázkami a dilematy. Pokud hledáte cestu, jak naučit děti i sebe zdravým návykům tak, aby technologie neubližovaly, ale přinášely jen příležitosti a vzdělání, jste tu správně!

Color Theory

Školení pro žáky a pedagogy

Realizujeme interaktivní semináře pro školy a pedagogy o tématech digitálních závislostí, sociálních sítí, videoher a pornografie.
Semináře pro pedagogy jsou akreditované v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

Brush Care

Informace a kniha pro rodiče

Technologie na vrchol té již vysoké hory témat, které rodiče s dětmi řeší, položily další balvan. Máme pro vás rady a tipy, jak  na něj  bezpečně vystoupat, a otevřít nové obzory pro vás všechny. 

Mixed Media

Materiály a doporučení pro pediatry

Poskytujeme dětským lékařům nejnovější informace o možných vlivech technologií na dětský vývoj. Mohou tak s rodiči a jejich dětmi konzultovat a nastavit zdravý přístup k technologiím.

Sociální sítě a poruchy příjmu potravy

Mění sítě to, jak vnímáme vlastní tělo? Jak o těchto otázkách přemýšlet a jak se o nich bavit s dospívajícími?

Jak vybírat zdravé a vzdělávací aplikace

Od útlého věku lze technologie využívat produktivně. Zdravé a zábavné aplikace existují, jen je třeba opatrně vybírat. Jak na to?

Můj první smartphone!

Je to velký předěl. Telefon připojený na internet v ruce malého dítěte skýtá spoustu nástrah a nebezpečí. Podívejte se na rozhovor, který Vám pomůže nastavit správné hranice.

Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty

HRY, SÍTĚ, PORNO

Digitální technologie jsou stejně tak dobří sluhové jako strašní páni. Obzvlášť to platí v nezkušených rukou dětí. Ať už kvůli nevhodnému a traumatizujícímu obsahu, pro vyvíjející se mozek nadměrné stimulaci nebo tomu všemu, co děti propásnou sezením u obrazovek.

Michaela Slussareff vás seznámí s aktuálními vědeckými poznatky o vlivu digitálního světa na děti i dospívající a poradí vám, jak je uplatnit v každodenním životě. Zahodíte představu rodiče-kontrolora a pochopíte, že zákazy a konflikty nic neřeší. Digitální odolnost vašich dětí můžete budovat pouze ve vztahu založeném na otevřenosti a důvěře. Jen pak se už o své potomky nebudete muset v digitálním světě bát.

Kniha vyšla v březnu 2022 v nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Vytvořte doma prostředí, kde se o technologiích nemusíte hádat.
Více obsahu rodičům pro digitální zdraví jejich dětí.
01.

Internet a zdravé digitální návyky

Pro předškolní, I. i II. st.

Co je internet, jaká jsou jeho nebezpečí, jak na internetu bezpečně komunikovat, jak se tam „neztratit“, jak vybalancovat online a offline aktivity. Jaké digitální návyky jsou vhodné; co je modré světlo, jak monitorovat vlastní emoce v digitálním světě.

02.

Komunikace na sociálních sítích a kyberšikana

Pro vyšší I. a II. st.

Interaktivní workshop o tom, jaká úskalí komunikace na sociálních sítích skýtá. Na reálném případu nevhodné komunikace dětí na sociálních sítích si vysvětlíme, jak se může cítit oběť, agresor, ale i přihlížející kyberšikany. Jak se nejlépe zachovat a jaké zásady dodržovat.

03.

Nebezpečný obsah a online pornografie

Pro II. stupeň

Co má společného online pornografie s reálným sexem a je zdravé nebo ne se na pornografii dívat? Existuje závislost na online pornografii? Jak se pozná a co obnáší. Jak vymezit vztah pornografie a reálného – bezpečného – sexu. Co je konsent a proč je důležitý.

04.

Návykové prvky her a sítí (sociální inženýrství)

Pro II. stupeň a vyšší

Jak to designeři digitálních her a sociálních sítí dělají, že na jejich produktech chceme trávit víc a víc času? Co jsou psychologické mechanismy, kterými nás ovládají? Jak se jim bránit a čeho si všímat?

05.

První telefon, první youtuber,
první on-line hra…

Pro rodiče

Důležité otázky, které bychom měli uvažovat při pořízení prvního telefonu a samostatného brouzdání dětí na internetu. Vše je zasazeno do rámce psychologických témat, která jsou typická pro tuto věkovou skupinu.

06.

Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli

Pro rodiče

Jak návykové jsou online hry, sítě a pornografie? Jaké základní problémy mohou zapříčinit a jakým způsobem o nich s dětmi mluvit? Co je digitální závislost – specifika, hlavní problémy a jak jí poznat. Co k ní vede a jak z ní ven? Jak doma nastavit zdravé limity.

07.

Digitální závislosti

Pro pedagogy

Tento MŠMT akreditovaný kurz je určen pro pedagogy, školní psychology a další pracovníky s dětmi.

Pojednává o zdravých návycích okolo technologií, nedostatek empatie, FOMO, multitasking apod. 

Materiály, které účastníci získají a v rámci workshopových aktivit sami zažijí, mohou používat ve výuce s dětmi prvního i druhého stupně ZŠ i SŠ. 

08.

Problematika videoher, sociálních sítí a pornografie 

Pro pedagogy

Tento MŠMT akreditovaný kurz je určen pro pedagogy, školní psychology a další pracovníky s dětmi.

Cílem je je přiblížit hlavní problémy nadměrné
online komunikace na úkor té reálné a její rizika. Představíme strategie, jak rozeznat již problematický vztah k technologiím a jak nastavit nový a zdravý postoj k nim.Tématy, která celý seminář rámují jsou videohry, sociální sítě a pornografie – média, jež dnešní děti konzumují již od útlého věku.  

Materiály, které účastníci získají a v rámci workshopových aktivit sami zažijí, mohou používat ve výuce s dětmi prvního i druhého stupně ZŠ i SŠ. 

Celá nabídka Vám může být přizpůsobená na míru Vaší škole, žákům a rodičům. Neváhejte se nám ozvat na info@slowtechinstitute.org

Protože tvoříme vždy kurzy na míru, částky níže jsou orientační:

  • Semináře pro žáky: minimálně 2 vyučovací hodiny (3000Kč), je vhodné také program doplnit 1 hodinou po týdnu. Modul Digitální závislosti má totiž týdenní návazné aktivity (celkově tedy 4000Kč).
  • Besedy pro rodiče: 1,5-2h, 3500Kč.
  • Kurzy pro pedagogy: po domluvě dle počtu pedagogů.