Spánek a obrazovky

Kvalitní spánek je v dlouhodobém horizontu zásadní ingrediencí pro dobrou náladu a šťastný život. Každý den ale strávíme mnoho času sledováním různých typů obrazovky – televize, počítač, tablet, telefon. O vztahu spánku a způsobu, jakým používáme naše elektronická zařízení, tak rozhodně stojí za to přemýšlet. Náladu a odpočinek totiž obrazovky mohou ovlivňovat zásadním, a ne úplně pozitivním způsobem. Množství potřebného spánku se u jednotlivých lidí liší, různé informace podávají i různé vědecké studie, nikdo bez něj ale nemůže žít. Spánek je pevně spjatý s naším fyzickým zdravím, životní harmonií a výkonem. Podle některých studií ale průměrné trvání spánku i jeho kvalita v posledních padesáti letech klesají. Změnily se naše potřeby, nebo spíme méně vinou prostředí, ve kterém žijeme?

Modré světlo

Spánkový cyklus a denní rytmus člověka obecně jsou řízeny hormonem, který se jmenuje melatonin. Ten způsobuje třeba to, že jsme večer ospalí. Obrazovky ale vyzařují modré světlo, které nás drží naopak bdělé a ve střehu. A když jsme mu vystaveni přes den příliš dlouho, nastává problém. Američané stráví s elektronickými zařízeními v průměru sedm hodin denně, navíc devět z deseti jich přiznává, že několikrát týdně sahají po elektronickém zařízení krátce před usnutím. Výzkumy potvrzují, že sledování obrazovek před spaním může snížit kvalitu spánku, a dokonce způsobit nespavost. Používání zařízení, která vyzařují modré světlo, krátce před usnutím navíc může narušovat REM fázi spánku, což v důsledku znamená, že člověk může být ráno otupělý.  Rešerše napříč šedesáti sedmi studiemi na toto téma podává přesvědčivé výsledky: Množství času strávené s obrazovkami má přímou spojitost s kvalitou spánku (primárně jej zkracuje a oddaluje) podle 90 % zdrojů. National Sleep Foundation tvrdí, že nejtěžší je tomu předcházet u dětí a teenagerů, kteří nejsou příliš ochotní přestat používat elektronická zařízení před spaním. V důsledku jsou spánkově deprivovaní a zažívají stavy podobné šokům při přesunu mezi časovými pásmy. Kromě toho, že je modré světlo drží déle vzhůru, je samozřejmě digitální obsah také velmi přitahuje. Studie nazvaná Digitální média a spánek v dětství a adolescenci popisuje faktory, které způsobují, že děti chodí spát průměrně později než před lety. Prvním z nich je skutečnost, že děti používají elektronická zařízení právě v nevhodnou denní dobu. A druhým je psychologická stimulace mediálním obsahem.

Obrazovka samotná ale nutně nemusí být zdrojem rozptýlení. Je také důležité vybrat například správně žárovky. Oblíbené a také úsporné LED žárovky (diody vysílající světlo), které se využívají i v obrazovkách, většinou vyzařují mnoho modrého světla. Různobarevné LED žárovky mohou problém vyřešit, je totiž možné ovlivňovat jejich intenzitu i barevné složení. Nepříznivý dopad nočního svícení na spánek a denní rytmus může být ovlivněný nahrazení světla s modrými paprsky světlem s oranžovými paprsky.

Řešení tohoto problému může být překvapivě jednoduché – nastavit si budík na jednu až dvě hodiny před spaním a přestat používat zařízení, která vyzařují světlo. Další možností je používat aplikaci, která filtruje modré světlo z obrazovek. Světlo je potom oranžovější, což je příznivější pro produkci melatoninu. Obdobnou funkcí často disponují i operační systémy u počítačů. Dále existují žluté filtry, které blokují modré světlo. Ve spánkové výzkumu se prokázala jejich účinnost, účastníci už po dvou týdnech používání sledovali výrazné zlepšení kvality spánku a nálady oproti kontrolní skupině.

Modré světlo je jednoduše velmi rušivý element, který zhoršuje kvalitu spánku a duševního zdraví. Lidé by s tím měli počítat a zvážit možnosti ochrany pro sebe i své děti.

Autorka: Lucie Zdeňková