Jsem dětský lékař/psycholog

Digitální technologie vstupují do života dětí často již v kojeneckém období. Poslední studie napovídají, že nadměrné používání chytrých telefonů, tabletů či počítačů s sebou nese negativní důsledky, např. riziko ohrožení zdravého vývoje a duševního zdraví (MKN-11 nově zařadila na seznam duševních poruch i tzv. Gaming Disorder).

Rodiče často řeší otázku, kdy, jak a jaká pravidla nastavit při používání digitálních technologií. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, se kterou současní rodiče nemají dostatečné zkušenosti, a tak se často obracejí právě na pediatry, dětské psychology a psychiatry. Od nich pak očekávají, že budou schopni děti i je samé včas edukovat o možných rizicích a preventivních opatřeních. Bohužel, samotní odborníci přiznávají, že pro oblast digitálního zdraví dítěte nemají dostatečné informace, natož materiály, které by jim pomohly odhalit nastávající digitální závislost.

Tým Slow Tech Institute se snaží o změnu, podpořit pediatrické pracovníky a připravit pro ně přehledné a jednoduché materiály, aby byli schopní jednoduchého screeningu a poučeného informování rodičů.

NAŠE MISE A AKTUÁLNÍ KROKY

Pracujeme na tvorbě materiálů pro pediatry, které by obsahovaly informace z aktuálních výzkumů o problémech spojených s digitálními technologiemi a obrazovkami v životě dětí. Materiály budou obsahovat také formuláře se sadami otázek pro různé věkové skupiny odhalující potenciálně nebezpečné chování, zacházení s obrazovkami vedoucí k závislostem na sociálních sítích digitálních hrách a pornografii. Dále materiály s manuály identifikující komorbidní psychiatrické poruchy (zejména ADHD, depresivní a úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra).

Chcete se zapojit do pilotního testování našich materiálů? Ozvěte se nám na info@slowtechinstitute.org Děkujeme a těšíme se na spolupráci!