Děti ve světě médií. Čtyři tipy, jak jim pomoci se v něm zorientovat

Nejen děti, ale také my rodiče, jsme často zahlcení enormním množstvím informací, které k nám přichází skrze media (z televizí, telefonů, sociálních médií). O to více je dnes třeba rozvíjet u dětí kritické myšlení a učit sebe i je nepřijímat zprávy z médií jako jedinou pravdu. Jak u dětí podporovat potřebné schopnosti a podpořit je v identifikování různých typů zpráv a medií?

Podívejte se na tyto čtyři tipy a podpořte u svých dětí zdravou skepsi a kritické myšlení.:

 1. Kriticky se podívejte na zprávy, novinové titulky apod.
  Povídejte si o tom, zda nejsou zavádějící, zda ve zprávách nechybí zdroje informací a jaký má asi zpráva účel.
  Seznamte děti také s hoaxy, dezinformace a falešnými zprávami. 
 2. Prozkoumejte různé pohledy účastníků na jeden stejný příběh.
  Použijte vhodné příklady ze skutečného života, abyste dětem pomohli pochopit, jak se lidé mohou lišit v názorech a pohledu na totožnou situaci. Vyberte takovou, co znají, ideálně podle zájmu a věku dítěte. S malými dětmi si například povídejte o tom, že někdo může konkrétní hru na hřišti vnímat jako velkou zábavu, zatímco někdo jiný může mít pocit, že pravidla jsou nespravedlivá. Pokud je to vhodné, zkuste zvolený příklad propojit s konkrétním zpravodajským příběhem. Děti si mimo jiné uvědomí, že novináři píšou ze své perspektivy a naše může být odlišná.
 3. Diskutujte o rozdílu mezi fakty a názory.
  Podívejte se společně s dětmi na to, co je to názor a co je to fakt. Zahrajte si například společně jednoduchou hru – sepište si nejprve odpovědi na několik otázek například – Jak jsi vysoký? Jaké je nejlepší jídlo na světě? Potopí se kámen ve vodě nebo se bude vznášet? Poté s dětmi rozdělte odpovědi na fakta a na názory. Společně se podívejte do novin a zkuste opět vybrat a označit fakta a názory. Povídejte si o tom, zda by mohly být některé uvedené názory zavádějící a také, jak by názor děti mohly poznat, pokud si nejsou jisté (názor bývá označen). Vybírejte si různé zdroje. Ukažte dětem, jak vy sami získáváte zprávy a informace z různých zdrojů, a vysvětlete jim, jak se rozhodujete. Používejte slova jako „důvěryhodný“, „respektovaný“ “nezaujatý”.
 4. Co po mě chce reklama?
  Když vidíte reklamu v televizi nebo na billboardu, požádejte děti, aby zjistily, co reklama asi prodává. Někdy je to zřejmé a někdy ne. Zamyslete se společně s dětmi také nad tím, proč se některé obrázky, zvuky nebo slova používají k prodeji určitých produktů. Funguje to na vás?


Zdroj: www.commonsensemedia.org, vznik materiálu byl podpořen Nadací O2 – Chytrá škola