Jsem pedagog

…a zajímá mě, jak jdou dohromady technologie a výuka

Workshopy pro žáky na ZŠ

Chodíme do škol, abychom mluvili s dětmi o tom, jak to mají s technologiemi. Jaká rizika, či příležitosti se s nimi pojí a jak si nastavit zdravá pravidla. Mozek se v době dětství a dospívání stále vyvíjí a výzkumy potvrzují, že je mnohem citlivější na potenciální nebezpečné vlivy. Má to smysl. Více na naší iniciativě Digitální zdraví dětí. 

1595

žáků od nás ví, jak na technologie zdravě

232

pedagogů má od nás metodické materiály k výuce

40

škol od nás ví, jak nejlépe nastavit pravidla pro užívání technologií

 

Vyberte si z nabídky, nebo si nechte sestavit workshop na přání

Tematické oblasti, kterým se věnujeme:

Digitální závislosti

Semináře pro žáky o zdravých návycích okolo technologií, nedostatek empatie, FOMO, multitasking apod. (modul pro I. i II. st. ZŠ i SŠ)

Interaktivní program se snaží žákům přiblížit základní rizika používání digitálních technologií, a to jak z pohledu psychiky, tak fyzického zdraví. Prostřednictvím skupinových aktivit a videí se děti například dozví, proč je svět internetu a počítačových her tak láká, jak si nastavit zdravější návyky v online světě nebo, jak pomoci kamarádovi, pokud se stává závislý na online světě. Ponoříme se do otázky, “jak to vlastně ¨internet¨ dělá, že na něj myslíme každých pět minut?”. Dotkneme se také tématu nepozornosti a častého rušení a jeho vlivu na lidský mozek.

Program je uzpůsobený věku žáků, 7. až 9. třídy mají odlišné aktivity a z pohledu informací je jim nabídnut náročnější obsah. Délka programu je odvislá od nabízených témat – zpravidla jsou to 2 hodiny a následně týdenní online komunikace s žáky, která prohloubí a upevní získané znalosti. Je také možné věnovat tématu méně, nebo až celý projektový den.

Umíme vytvořit obsah programu na zakázku, neváhejte se na nás obrátit.

Videohry, sociální sítě a pornografie

Semináře pro žáky o virtuálním světě a jeho rizicích ​(modul pro I. i II. st. ZŠ i SŠ)

Interaktivní program se zaměřuje na méně výrazné problémy spojené s virtuálním světem a často až „neustálou“ přítomností dětí v něm. Společně s dětmi probíráme prostředníctvím skupinových aktivit a diskuzí témata nadměrné online komunikace na úkor té reálné, její rizika, například snížení empatie, neschopnost nudit se, narušení reálných vztahů atd. Děti si blíže osahají, jaké potřeby je vedou k tomu, aby byly na internetu neustále. Zaměříme se na nejvyužívanější média u dospívajících – videohry a sociální sítě. Probereme také témata spojená se sledováním pornografie.

Délka programu je odvislá od nabízených témat – zpravidla jsou to 2 hodiny a následně týdenní online komunikace s žáky, která prohloubí a upevní získané znalosti. Je také možné věnovat tématu méně, nebo až celý projektový den. Umíme vytvořit obsah programu na zakázku, neváhejte se na nás obrátit. Naším společným cílem je, aby děti nebyly jen pasivními konzumenty obsahu, ale aktivními uživateli, kteří vědomě rozhodují o tom, k čemu virtuální svět a vše co nabízí, použijí.

 

 

Nebo se zúčastněte školení a získejte dovednosti k vyučování těchto témat:

Proč je virtuální svět pro dnešní děti tak lákavý?

Jaké dopady na soustředění, paměť či komunikaci může mít časté využívání online technologií na naše děti? Jak nastavit zdravá pravidla pro žáky na základních školách?

To všechno jsou otázky, na které máme odpovědi, nebo mnoho materiálů, abyste si utvořili odpovědi vlastní a dobře teoreticky podložené.
V rámci celodenních seminářů dostanou učitelé kromě informací i detailní metodické materiály, jak vést hodiny a aktivity žáků v těchto tématech.

Nezávazně poptejte seminář nebo vzdělávání pro pedagogy skrz náš formulář, nebo nás kontaktujte na mailu, či telefonu.