Slow Tech Institute se v předešlých měsících podílel na vzniku online modulu s názvem Technologie a Prevence (TeP) pro podporu prevence digitálních rizik žáků a studentů v českých školách. V návaznosti na podzimní šetření kliniky adiktologie 1.LF UK, které se týkalo stavu a potřeb školské prevence během distanční výuky, mimo jiné vyplynula potřeba větší podpory v oblasti prevence rizik spojených s používáním digitálních technologií. Problematika těchto rizik je komplexní, a i když existuje řada kurzů či materiálů, které se věnují jednotlivým dílčím tématům (např. kyberšikaně), tak chybí celkový přehled v dané oblasti, což může být pro učitele nepříjemné. S návratem dětí do škol se totiž mohou u dětí začít objevovat problémy spojené s technologiemi (např. nadměrné nebo nevhodné užívání až závislost), které během distanční online výuky nebyly patrné.

Klinika adiktologie 1.LF UK ve spolupráci s katedrou psychologie PedF UK, Ústavem informačních studií FF UK a Slow Tech Institutem připravili online modul, který pedagogům může pomoci:

(1) rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a

(2) provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami. K aktivitám jsou už rovnou připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

Online modul se věnuje např. těmto otázkám: Jak se projevuje nadměrné užívání technologií? Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou? Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí? Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru?

Celý modul je vytvořen pro cílenou a rychlou akci, která je třeba nyní, ve spojitosti s faktem, že se žáci nyní vrátili po dlouhé době do škol a mnoho z nich se potýká s problémy spojenými s digitálními technologiemi. TeP bude mít podzimní pokračování, kdy bude rozšířen o prohlubující informace a další aktivity pro žáky a studenty. Délka TePu je nyní asi 4 hodiny studia. Realizace navržených aktivit pak trvá zhruba 3 hodiny. Poté, co školením projdete, získáte certifikát o absolvování, a navíc se pak můžete k jednotlivým tématům a připraveným materiálům libovolně vracet. TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113