Dotykové aplikace pro nejmenší – kdy, jak a proč?

Asi všichni si tajně přejeme, aby se naše dítě těšilo dobrému zdraví, zvídavě zkoumalo své okolí, bystře reagovalo a kvalitně rozvíjelo své rozumové schopnosti. Všichni také moc dobře víme, že velká část z těchto věcí se dá velice dobře ovlivnit vyšší mírou a kvalitou interakce – v uvozovkách “stačí” se mu nebo jí láskyplně a často věnovat, prosedět si na kolenou díry od všemožných dětských her na zemi, navrhovat během dne velice různorodé aktivity, které zapojí postupně všechny smysly… a samozřejmě nezapomínat na fyzické aktivity.

I těm nejlepším maminkám a tatínkům ale zkrátka někdy dojdou síly a nápady a nechají se zlákat médii. Televizních pořadů pro děti a dětských mobilních aplikací je tolik, že je těžké se v nich vyznat. Navíc většina z nich se honosí popisem, který slibuje rozumový, kreativní a kdovíjaký vývoj pro vaše dítě (že by se jeden občas styděl, že jim to nechce dopřát). Tak proč toho všeho nevyužít? Jenže – jsou všechny opravdu tak dobré? Podle čeho vybírat a jak nastavit pravidla pro jejich používání? A jak zajistit, že díte nepřestane mít zájem o aktivity, které se neodehrávají na obrazovce?

Pojďme se podívat na mobilní aplikace, televizní pořady rozebereme jindy. Vývoj nových mobilních aplikací pro děti je dnes tak rychlý, že na něj odborníci nestačí reagovat. Neexistuje žádná kontrola softwaru, který sám sebe označuje za vzdělávací. Bohužel ani vědci, ani vědkyně nemají nemají vždy jasno v tom, kdy do dětských aktivit tablet začít zapojovat, jak často, jak dlouho a jaký typ aplikací.

Americká pediatrická asociace (AAP) je institucí propojující světové vědce a dětské lékaře, která se dlouhodobě vyjadřuje k těmto otázkám. Až do roku 2013 AAP nedoporučovala dětem do dvou let konzumovat jakýkoliv obsah z obrazovek – video, televize (i tu takzvaně na pozadí puštěnou), mobilní a tabletové aplikace. Pro děti nad dva roky pak doporučovala omezit takový čas na maximálně dvě hodiny denně.

Od loňského roku se AAP začala pozitivněji, ale stále velice opatrně, vyjadřovat o dotykových vzdělávacích aplikacích. Oproti televizi zde vyzdvihuje interakci, která se zdá být učení dětí velice přínosná. Z mála studií, které k učení dětí s dotykovými aplikacemi existují, lze prozatím vyvodit následujících 5 doporučení:

1. Pečlivě vybírejte obsah

Děti se nejlépe učí z interakce s reálným prostředím. Mají ale někdy problém si propojit obrázky z obrazovky se svým bezprostředním světem. Obecně fotografický vizuál bude přínosnější a také obsah, který dítě zná. Zkrátka nejlepší je takový obsah, který kopíruje jeho vlastní zkušenost. Dbejte i na to, aby interakce postaviček na obrazovce byly dobrým příkladem pro jeho vlastní chování.

Obecně pasivní média, jako např. sledování pohádek nevede k příliš efektivnímu učení. Např. dítě do 2 let možná bude napodobovat aktivity postaviček z videa, ale pouhým sledováním už není schopné zlepšit svou slovní zásobu.

2. Hrajte společně

Pomáhejte dětem při učení s aplikacemi. Povídejte si s nimi o tom, co vidí, ptejte se jich, motivujte je k pojmenovávání a ukazování. Dítě se rychleji učí a lépe poznatky integruje do své životní zkušenosti.

Ale ano – jsem matka, a tak vím, že technologie rodiče vyhledávají zejména ve chvílích, kdy se potřebují věnovat dalšímu dítěti, domácnosti nebo práci. Zjistěte tedy, o čem aplikace je a v rámci společné hry pak poukazujte na věci z virtuálního prostředí v reálném světě okolo vás. Pokud je hra o kačátku, zahrajte si společnou hru o něm, nebo vyražte k řece a prozkoumejte ho naživo. Jestli byla hra o barvičkách, třiďte spolu barevné prádlo, nebo na procházce hledejte červená auta.

3. Dohodněte si limity

Denní nebo týdenní limit pro hraní naučí děti trpělivosti a plánování času. Můžete se s dítětem dohodnout i na počtu aplikací, které může mít v jednu chvíli na zařízení nainstalovaný. Bude o nich kriticky přemýšlet. U menších dětí limit stanovujte s ohledem na to, kolik hodin jsou během dne vzhůru, možná vás překvapí, že na fyzické a kreativní aktivity jim zbývá času málo.

4. Trvejte na tech-free časech a zónách

Jídlo a usínání by se mělo obejít bez mobilních zařízení. Děti, které špatně jedí, se možná naučí hezky jíst s pohádkou, ale všechny další obědy bez pohádky budou stát spoustu křiku a nervů na obou stranách. Popřemýšlejte, který čas a prostor v bytě chcete ponechat jen volné kreativní hře, kam tablety a telefony nesmí.

5. Jděte příkladem

Děti jen kopírují své rodiče. Všímejte si proto i svého zacházení s médii. Obracíte se během dne často k zaplému notebooku na stole? Jak často kontrolujete svůj mobilní telefon a jak dlouhý čas na něm trávíte?

A v neposlední řadě, vždy, než dáte dítěti do ruky tablet, ptejte se “Co by dělalo místo toho?” Šlo by o produktivní nebo kreativní čas?

Zdroje:

Brown, A., Shifrin, D.L., Hill, D.L. (2015). Beyond ‘turn it off’: How to advise families on media use. AAP News, Vol 36(10).

Lerner, C., Barr, R. (2014). Key Research Findings Screen Sense: Setting the Record Straight. Research-Based Guidelines for Screen Use for Children Under 3 Years Old.hg\

Autor: Michaela Slussareff